Homeopatia

Homeopatia je liečebná metóda vyvinutá nemeckým lekárom Samuelom Hahnemannom /1755-1843/. Obnovuje zdravie šetrným spôsobom, na princípe Podobné sa lieči podobným /z latinského Similia similibus curentur/ na všetkých úrovniach organizmu: mentálnej, emočnej a fyzickej. Kladie tak dôraz nielen na telesné symptómy, ale aj na celkové prejavy a reakcie organizmu. Homeopatické lieky sa vyrábajú z rôznych substancií,  ktorých účinky sa zisťujú na zdravých osobách v tzv. provingoch. Homeopatický liek sa pacientovi šije na mieru, vyberá sa na základe symptómov, akými sa patológia v organizme prejavuje a na základe jeho konštitúcie, čo v praxi znamená, ako pacient reaguje na rôzne podnety, na stres,  záťaž. Patológia sa môže prejaviť na úrovni fyzickej, emočnej a duševnej, preto sa terapeut pýta nielen na samotnú chorobu, ale súčasné prežívanie pacienta, sny, reakcie na stres atď. Vyšetrenie teda spočíva v rozhovore, so zameraním sa na všetky aspekty pacientovho života. Dĺžka vstupného vyšetrenia je individuálna, môže trvať 1-2 hodiny. Pred samotným vyšetrením pacient vypĺňa dotazník, ktorý terapeutovi pomáha pochopiť pacientovu konštitúciu a vybrať správny liek, tzv. konštitučný.

Vstupná homeopatická konzultácia: 50€
Kontrolná konzultácia: 30€