Klasická čínska medicína

Klasická čínska medicína patrí k najstarším liečebným metódam.  Pracuje s vitálnou silou, Qi, podstatou fyziologických procesov v organizme, ktorej nedostatok, blokáda, stagnácie spôsobujú chorobné procesy. Pomocou akupunktúry/akupresúry, dietetiky, fytoterapie, masáží /tuina/, pohybových a meditačných cvičení tak harmonizuje organizmus ako celok. Výber metódy závisí od konštitúcie pacienta, povahy jeho zdravotných ťažkostí, aj množstva jeho životnej sily.

Akupunktúrou, resp. klasickou čínskou medicínou môžeme ošetriť akútne a chronické zdravotné ťažkosti prakticky vo všetkých klinických medicínskych odboroch. Je vhodná pre všetky vekové kategórie, deti nevynímajúc, je súčasne aj výbornou preventívnou medicínskou metódou, ktorou vieme predchádzať za spoluúčasti pacienta aj závažným civilizačným ochoreniam.

Ktoré stavy vieme ovplyvniť akupunktúrou, resp. klasickou čínskou medicínou?

 • vysoký krvný tlak
 • obezita
 • alergie-astma, senná nádcha, ekzémy
 • bolesti hlavy
 • akné
 • gynekologické problémy
 • hnačky, zápchy, tráviace ťažkosti
 • akútne infekcie
 • akútne bolestivé stavy pohybového aparátu, bolestivá menštruácia a ďaľšie

Ako prebieha vyšetrenie:

Dĺžka a charakter vyšetrenia závisia od dĺžky trvania ťažkostí.

Pri akútnych ťažkostiach (akútne infekcie, bolestivé stavy pohybového aparátu-tortikolis, lumbago atď.) nie je nutné celkové vyšetrenie pacienta, ošetrenie trvá cca 20 minút, počet opakovaní závisí väčšinou od dĺžky trvania ťažkostí, môže stačiť aj jedno ošetrenie; frekvencia ošetrení 1x denne až niekoľkokrát týždenne.

Pri chronických alebo opakujúcich sa stavoch je potrebná vstupná konzultácia.

Pozostáva z rozhovoru a samotného vyšetrenia pacienta. Najdôležitejšou súčasťou vyšetrenia /nielen v čínskej medicíne/ je pozorovanie. Už obyčajným pozorovaním pacientovej telesnej stavby, tvaru postavy, chôdze, pokožky, farby pleti, výrazu tváre, očí, spôsobu reči získava lekár mnoho informácii. Súčasťou pozorovania je diagnostika podľa jazyka, ktorá významným spôsobom dopĺňa informácie o chorobných procesoch. Rozhovorom a cielenými otázkami sa informácie dopĺňajú a postupne sa skladá obraz choroby a jej pôvod. Otázky sa zameriavajú na všeobecné informácie, týkajúce sa pacientovho života /aj citového/, rodinného prostredia, životosprávy, pracovných podmienok a slúžia najmä na odhalenie príčin choroby a možností vzájomnej spolupráce lekára a pacienta na ich odstránení. Tiež sa týkajú konkrétnych ťažkostí a všetkých aj navonok nesúvisiacich symptómov; udalostí, ktoré by mohli byť spúšťačom choroby.
Ďalej sa vyšetruje pohmatom pulz na obidvoch rukách, citlivosť akupunktúrnych bodov.

Vstupné vyšetrenie trvá približne 1-1,5 hodiny. Pred vyšetrením by si klient nemal čistiť jazyk, nemal by jesť jedlá, ktoré ovplyvňujú farbu jazyka /kávu, zelený a čierny čaj, čučoriedky../, oblečenie by malo byť voľné.

Počet ošetrení pri chronických chorobách opäť závisí na dĺžke trvania ťažkostí. Ak má pacient niekoľkoročné ťažkosti, liečba môže trvať mesiace. Frekvencia ošetrení 1x za 2 týždne, 1x mesačne, 1x za 2 mesiace, opäť podľa stavu a reakcie pacienta.

Cenník

Ošetrenie akútneho stavu, nevyžadujúceho vstupnú konzultáciu: 15€

Liečba chronických chorôb:

 • Vstupné vyšetrenie: 50€ (zahŕňa rozhovor s pacientom, diagnostický rozbor a terapiu)
 • Kontrolné vyšetrenie: 30€ (zahŕňa zhodnotenie zdravotného stavu, účinkov liečby a terapiu)