Home

Prečo človek podlieha ochoreniam? Čo by sme mohli pre svoje zdravie urobiť? Ako by sme mohli chorobám predchádzať? Je v našich silách a v našej kompetencii byť zdravý a svoje zdravie si aj udržať? Alebo je naše zdravie len dielom náhody, osudu a/alebo genetiky? Tieto otázky a hľadanie odpovedí ma priviedli k homeopatii a neskôr k čínskej a psychosomatickej medicíne. Sú mi blízke práve preto, lebo dokážu vnímať zákonitosti prírody, človeka ako jej súčasť a zároveň ako individualitu, chorobu ako stav narušenia rovnováhy v organizme. Sú účinným nástrojom prevencie a nútia nás chápať, že na svojom zdraví sa musíme aktívne podieľať. Recept na zdravie môže vyzerať na prvý pohľad jednoducho: smiech, slnko, zdravá strava, čerstvý vzduch, pohyb, primerané vyjadrenie svojich emócií, kľud. Niekedy však práve tie jednoduché cesty sú tými najťažšími; ak sa nám nedarí pod vplyvom rôznych okolností, si svoje zdravie napriek tomuto jednoduchému receptu udržať, jemnými technikami klasickej čínskej medicíny a homeopatie môžeme v organizme nastoliť rovnováhu a docieliť tak zlepšenie svojho zdravotného stavu.